Løys opp gruppe

Løyser opp grupperinga i utvalet. Den siste rada eller kolonnen som vart lagt til vert fjerna i ei nøsta gruppe.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Grupper og disponer → Løys opp gruppe.

+ F12

Verktøylinja trykkjer du på

Ikon

Løys opp gruppe


Løys opp for

Rader

Fjernar merkte rader frå ei gruppe.

Kolonnar

Fjernar valde kolonnar frå ei gruppe.

Støtt oss!