Vis detaljar

Viser detaljane til grupperte rader eller kolonnar som inneheld skrivemerket. Vel den merkte tabellen og så denne kommandoen for å visa alle dei grupperte radene eller kolonnane.

For å gøyma ei vald gruppe vel du Data → Grupper og disponer → Gøym detaljar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Grupper og disponer → Vis detaljar.


Støtt oss!