Samein etter

Samein etter

Bruk denne bolken dersom celleområda du ønsker å slå saman inneheld etikettar. Du treng berre å velja desse innstillingane dersom samanslåingsområda inneheld like etikettar og dataa er organiserte ulikt.

Radetikettar

Brukar radetikettane til å ordna dei sameinte dataa.

Kolonneetikettar

Brukar kolonneetikettane til å ordna dei sameinte dataa.

Innstillingar

Lag lenkje til kjeldedata

Knyter dataa i sameiningsområdet til kjeldedataa og oppdaterer resultata automatisk viss kjeldedataa vert endra.

Innstillingar

Gøymer tilleggsinnstillingane.

Støtt oss!