Sameina

Kombinerer data frå eitt eller fleire uavhengige celleområde og reknar ut eit nytt område ved å bruka funksjonen som du gjev.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Sameina.


Funksjon

Vel den funksjonen du vil bruka for å sameina dataa.

Område for samanslåing

Viser celleområde som du vil sameina.

Kjeldedataområde

Oppgjev celleområdet som du vil sameina med celleområda oppgjevne i boksen for sameiningsområde. Vel eit celleområde i eit ark og trykk Legg til. Du kan også velja eit namn frå ei førehandsdefinert celle frå lista over kjeldedataområde.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Kopier resultat til

Viser den første cella i området der sameiningsresultata vert vist.

Slett

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Legg til

Legg celleområdet som er spesifisert i boksen for kjeldedataområde til i boksen for sameiningsområde.

Innstillingar

Viser fleire val.

Støtt oss!