Innstillingar

Spesifiserer dei ulike innstillingane for utrekning og presentasjon av delsummar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Delsummar → Val.


Sideskift mellom grupper

Trykk her for å setja inn ei ny side etter kvar gruppe med delsummar.

Skil mellom store og små bokstavar

Reknar delsummar på nytt når du byter mellom store og små bokstavar i dataetiketten.

Sortér først området etter grupper

Sorterer området du har valt på fana Gruppe etter dei valde kolonnane.

Sortér

Inkluder format

Kryss av her for å ta med all formateringa ved sortering.

Tilpassa sorteringsrekkjefølgje

Brukar ei sjølvvald sorteringsrekkjefølgje som du har oppgjeve under Verktøy → Innstillingar → LibreOffice Calc → Sorteringslister.

Stigande

Sorteringa byrjar med den lågaste verdien. Du kan definera sorteringskriteria i «Data → Sorter → Sorter». Du kan setja standardinnstillingane i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Fallande

Sorteringa byrjar med den høgaste verdien. Du kan definera sorteringskriteria i «Data → Sorter → Sorter». Du kan setja standardinnstillingane i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Støtt oss!