Innstillingar

Spesifiserer dei ulike innstillingane for utrekning og presentasjon av delsummar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Delsummar → Val.


Sideskift mellom grupper

Trykk her for ĂĄ setja inn ei ny side etter kvar gruppe med delsummar.

Skil mellom store og smĂĄ bokstavar

Reknar delsummar pĂĄ nytt nĂĄr du byter mellom store og smĂĄ bokstavar i dataetiketten.

Sortér først området etter grupper

Sorterer omrĂĄdet du har valt pĂĄ fana Gruppe etter dei valde kolonnane.

Sortér

Inkluder format

Kryss av her for ĂĄ ta med all formateringa ved sortering.

Tilpassa sorteringsrekkjefølgje

Brukar ei sjølvvald sorteringsrekkjefølgje som du har oppgjeve under Verktøy → Innstillingar → LibreOffice Calc → Sorteringslister.

Stigande

Sorteringa byrjar med den lågaste verdien. Du kan definera sorteringskriteria i «Data → Sorter → Sorter». Du kan setja standardinnstillingane i → Språkinnstillingar → Språk.

Fallande

Sorteringa byrjar med den høgaste verdien. Du kan definera sorteringskriteria i «Data → Sorter → Sorter». Du kan setja standardinnstillingane i → Språkinnstillingar → Språk.

Støtt oss!