Delsummar

Reknar ut delsummane for dei kolonnane du har merkt.LibreOffice brukar SUM-funksjonen for å rekna ut delsummen og totalen i eit etikettområde automatisk. Du kan òg bruka andre funksjonar for å utføra utrekninga. LibreOffice kjenner automatisk att eit definert databaseområde når du plasserer skrivemerket i det.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Delsummar.


For eksempel kan du laga ei oppsummering av salet for eit bestemt postnummer basert på data frå ein kundedatabase.

1., 2., 3. Gruppe

Vel oppsett for opp til tre delsum-grupper. Alle sidene har same strukturen.

Innstillingar

Spesifiserer dei ulike innstillingane for utrekning og presentasjon av delsummar.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Slett

Sletter delsumradene i det valde området.

Støtt oss!