Gøym autofilter

Gøymer knappane for automatisk filtrering i det valde celleområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Fleire filter → Gøym autofiltrering.


Støtt oss!