Avansert filter

Vel eit avansert filter.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Fleire filter → Avansert filter ….


Bruka filtra

Les filterkriteria frå

Vel det namngjevne området, eller skriv inn celleområdet som inneheld kriteria for filteret du vil bruka.

Krymp / Maksimer

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon

Krymp

Ikon

Maksimer

Fleire

Viser fleire filterinnstillingar.

Støtt oss!