Autofilter

Filtrerer automatisk det merkte celleomrÄdet og lagar boksar med ei liste i der du kan velja elementa du vil visa.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Data → Autofiltrering.

PÄ verktÞylinja VerktÞy eller verktÞylinja Tabelldata klikk pÄ

Ikon

Autofiltrering


tip

Vil du bruka ulike autofilter pÄ ulike ark, mÄ du fÞrst velja eit databaseomrÄde for kvart ark.


Sorter stigande

Viser radene i celleomrÄdet i stigande rekkjefÞlgje ut frÄ verdien i cellene i den gjeldande kolonnen.

Sorter fallande

Viser radene i celleomrÄdet i fallande rekkjefÞlgje ut frÄ verdien i cellene i den gjeldande kolonnen.

10 pÄ topp

Viser dei ti radene i celleomrÄdet som inneheld dei stÞrste verdiane i cellene i den gjeldande kolonnen. Viss desse verdiane er unike, vert ikkje meir enn 10 rader synlege, men er verdiane ikkje unike, kan det verta vist meir enn 10 rader.

Tom

Viser berre dei radene i celleomrÄdet som inneheld ei tom celle i den gjeldande kolonnen.

Ikkje tom

Viser berre dei radene i celleomrÄdet som inneheld ei celle som ikkje er tom i den gjeldande kolonnen.

Tekstfarge

Viser berre radene i celleomrÄdet der tekstfargen i cella i den gjeldande kolonnen samsvarar med fargen som er vald.

Bakgrunnsfarge

Viser berre radene i celleomrÄdet der bakgrunnsfargen i cella i den gjeldande kolonnen samsvarar med fargen som er vald.

Standardfilter

Opens the Standardfilter dialog.

Feltet for sĂžking

SĂžk etter eit bestemt element i lista over verdiar funne i den gjeldande kolonnen. Etter kvart som teikna vert skrivne inn i tekstboksen, vert lista oppdatert slik at ho berre viser samsvarande oppfĂžringar.

Alle

Trykk Ă©in gong for Ă„ visa alle radene, og trykk igjen for Ă„ gĂžyma radene.

Vis berre den gjeldande

Viser berre rader som inneheld den verdien som er utheva i feltet Verdi.

GĂžym berre den gjeldande

GĂžym alle radene som inneheld den verdien som er utheva i feltet Verdi, vis alle andre rader.

Verdiar

Liste over unike verdiar som finst i den gjeldande kolonnen.

StĂžtt oss!