Fleire filter

Visar kommandoar for å filtrere data.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Fleire filter.


tip

LibreOffice kjenner automatisk igjen førehandsbestemte databaseområde.


Desse filterinnstillingane er tilgjengelege:

Standardfilter

Endra filterinnstillingane.

Avanserte filter

Vel eit avansert filter.

Tilbakestill filter

Fjern filteret frå det valde celleområdet. For å slå på denne kommandoen, trykk innføre eit celleområde der filteret vart brukt.

Gøym autofilter

Gøymer knappane for automatisk filtrering i det valde celleområdet.

Støtt oss!