Sorteringskriteria

Avgjer sorteringsvala for det valde området.

note

Sjå til at alle rad- og kolonnetitlar er med i markeringa.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Sorter → Sorteringskriterium.

Standardlinja trykk på

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande

Ikon Sorter fallande

Sorter fallande


Sorter etter

Marker den kolonnen du vil bruka som primær sorteringsnøkkel.

Stigande

Sorterer utvalet frå den lågaste verdien til den høgaste verdien. Sorteringsreglane vert bestemte i dei lokale innstillingane. Du kan også definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Fallande

Sorterer markeringa frå den høgaste verdien til den lågaste verdien. Sorteringsreglane vert bestemte i dei lokale innstillingane. Du kan også definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Deretter etter

Marker den kolonnen du vil bruka som sekundær sorteringsnøkkel.

Stigande

Sorterer markeringa frå den lågaste verdien til den høgaste verdien. Du kan definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Fallande

Sorterer markeringa frå den høgaste til den lågaste verdien. Du kan definera sorteringsreglane i «Data → Sorter → Innstillingar». Standardinnstillingane vert definerte i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Sorter stigande/fallande

Sorterer utvalet frå høgaste til lågaste verdi eller frå lågaste til høgaste. Talfelt vert sorterte etter storleik og tekstfelt etter alfabetet. Du kan definera sorteringsreglane i «Data → Sorter → Val». Du kan definera standardinnstillingane i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Ikon på verktøylinja Standard.

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande

Ikon Sorter fallande

Sorter fallande

Støtt oss!