Sorteringskriteria

Avgjer sorteringsvala for det valde omrĂĄdet.

note

SjĂĄ til at alle rad- og kolonnetitlar er med i markeringa.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Sorter → Sorteringskriterium.

PĂĄ Standardlinja trykk pĂĄ

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande

Ikon Sorter fallande

Sorter fallande


Sorter etter

Marker den kolonnen du vil bruka som primær sorteringsnøkkel.

Stigande

Sorterer markeringa frå den lågaste verdien til den høgaste verdien. Sorteringsreglane vert bestemte i dei lokale innstillingane. Du kan også definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språkinnstillingar → Språk.

Fallande

Sorterer markeringa frå den høgaste verdien til den lågaste verdien. Sorteringsreglane vert bestemte i dei lokale innstillingane. Du kan også definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språkinnstillingar → Språk.

Deretter etter

Marker den kolonnen du vil bruka som sekundær sorteringsnøkkel.

Stigande

Sorterer markeringa frå den lågaste verdien til den høgaste verdien. Du kan definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språkinnstillingar.

Fallande

Sorterer markeringa frå den høgaste verdien til den lågaste verdien. Du kan definera sorteringsreglane i Data → Sorter → Innstillingar. Standardinnstillingane vert definerte i → Språkinnstillingar.

Sorter stigande/fallande

Sorterer utvalet frå høgaste til lågaste verdi eller frå lågaste til høgaste. Talfelt vert sorterte etter storleik og tekstfelt etter alfabetet. Du kan definera sorteringsreglane i «Data → Sorter → Val». Du kan definera standardinnstillingane i « → Språkinnstillingar → Språk».

Ikon på verktøylinja Standard.

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande

Ikon Sorter fallande

Sorter fallande

Støtt oss!