Sorter

Sorterer dei valde radene etter vilkåra som du gjev.LibreOffice kjenner automatisk att og vel databaseområde.

note

You cannot sort data if the Registrera endringar er aktivert.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Sorter ….


Sorteringskriteria

Avgjer sorteringsvala for det valde området.

Innstillingar

Set fleire sorteringsval.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!