Vel område

Vel eit databaseområde som du har oppgjeve under Data → Definer område.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Vel område.


Område

Lister opp dei tilgjengelege databaseområda. For å velja ein database i reknearket, trykkjer du først på namnet og deretter OK.

Støtt oss!