Innstillingar

Inneheld kolonneetikettar

Det valde området inneheld etikettar.

Set inn eller slett celler

Set automatisk inn nye rader og kolonnar i databaseområdet i dokumentet når nye postar vert lagt inn i databasen. Vel Data → Oppdater område for å oppdatera databaseområdet manuelt.

Behald formatering

Legg celleformateringa av overskrifter og dei første radene til heile databaseområdet.

Ikkje lagra importerte data

Kryss her for å berre lagra ein referanse til databasen og ikkje innhaldet i cellene.

Kjelde:

Viser informasjon om den gjeldande databasekjelda og alle eksisterande operatorar.

Meir <<

Gøymer tilleggsinnstillingane.

Støtt oss!