Definer område

Definerer eit databaseområde ut i frå dei valde cellene i arket.

note

Du kan berre velja eit rektangulært celleområde.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Definer område.


Namn

Skriv inn eitt namn på databaseområdet, eller vel eit namn frå lista.

Område

Viser det valde celleområdet.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Legg til / Endra

Trykk her for å leggja databaseområdet du nettopp definerte til i lista, eller for å endra eit område som finst frå før.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Meir >>

Viser fleire val.

Støtt oss!