Del

Delar vindauget ved det øvre venstre hjørne av den merkte cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Delt vindauge.


Frysa rader eller kolonnar som overskrifter

Merknadsikon

Du kan også bruka musa til å dela opp vindauget vassrett eller loddrett. For å gjera det, drar du den tykke, svarte linja som du finn like over det loddrette rullefeltet eller like til høgre for det vassrette rullefeltet, inn i vindauget. Ein tykk, svart strek vil markera kor vindauget vert delt.


Eit delt vindauge har sine eigne rullefelt i kvar delseksjon. Faste vindaugeseksjonar kan ikkje rullast.

Støtt oss!