Del

Delar vindauget ved det øvre venstre hjørne av den merkte cella.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Delt vindauge.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Del vindauget

Vel Del vindauget i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Del vindauget

Del vindauget


Frysa rader eller kolonnar som overskrifter

note

Du kan også bruka musa til å dela opp vindauget vassrett eller loddrett. For å gjera det, drar du den tykke, svarte linja som du finn like over det loddrette rullefeltet eller like til høgre for det vassrette rullefeltet, inn i vindauget. Ein tykk, svart strek vil markera kor vindauget vert delt.


Eit delt vindauge har sine eigne rullefelt i kvar delseksjon. Faste vindaugeseksjonar kan ikkje rullast.

Vis

Støtt oss!