Rekna ut på nytt

Reknar ut formelcellene på nytt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Rekn ut → Rekna ut på nytt.

F9


Vis automatisk utrekning er kopla frå, vil kommandoen rekna ut på nytt rekna ut alle såkalla skitne formelceller som er avhengige av endra celleinnhald og deira underordna celler og celler med flyktige funksjonar som TILFELDIG() og NO() og formelceller som er avhengige av desse.

Viss automatisk utrekning er slått på, vil kommandoen rekna ut berre formelceller som inneheld flyktige funksjonar som TILFELDIG() og NO() og formelceller som er avhengige av desse.

I begge tilstandane vil trykk på F9 rekna alle merkte formelceller på nytt og alle formelcellene som er avhengige av desse. Dette kan vera nyttig etter innlesing av nye dokument der rekn ut på nytt er slått av men med einskilde celler som treng reknast ut på nytt.

Trykk på F9 for å rekne på nytt. Trykk på Skift++F9 for å rekne ut alle formlane i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice Calc → Formel.


Innstillingane for å rekna ut på nytt er «Utrekning ved innlesing av fil» med verdiane

Rekna alltid ut på nytt. Rekna aldri om på nytt (standardvalet). Spør brukaren.

Trykk på Skift + + F9 for å rekna ut alle formlar i dokumentet på nytt, også Add-In-funksjonar. Hard omrekning reknar ut alle formelcellene korrekt.

Når dokumentet er rekna ut på nytt, vert skjermen og eventuelle diagram oppdaterte.

Støtt oss!