Automatisk utrekning

Oppdaterer automatisk alle utrekningar av formlar i dokumentet.

Alle cellene vert rekna ut på nytt kvar gong ei celle vert endra. Også eventuelle diagram i arket vert oppdaterte.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Rekn ut → Autorekning.


Støtt oss!