Vern dokument

Kommandoen Vern ark eller Vern reknearkstrukturen gjer at det ikkje kan gjerast endringar i reknearket eller ark i dokumentet. Du kan også definera eit passord for vernet slik at brukaren må skriva inn dette passordet for å kunna gjera endringar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Vern ark.

Vel Verktøy → Vern reknearkstrukturen.


Ark

Verna cellene i det gjeldande arket mot å verta endra.

Dokument

Vernar arkstrukturen til dokumentet mot endring. Då er det ikkje mogleg å setja inn, sletta, endra namn, flytta eller kopiera ark.

Støtt oss!