Oppdater automatisk

Oppdaterer alle spora i arket automatisk når du endrar ein formel.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Sporing → Automatisk oppdatering.


Sporingspilene i dokumentet vert oppdaterte i desse tilfella:

Støtt oss!