Oppdater spor

Teiknar alle spora i arket på nytt. Det vert også teke omsyn til endra formlar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Sporing → Oppdater spor.


Sporingspilene i dokumentet vert oppdaterte i desse tilfella:

Støtt oss!