Fyllmodus

Slår på fyllmodus i sporinga. Musepeikaren vert endra til eit spesielt symbol, og du kan velja kva celle som helst for å sjå ei pil i den føregåande cella. Trykk «Escape» eller trykk på Avslutt fyllmodus i sprettoppmenyen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Sporing → Fyllmodus..


Funksjonen Fyllmodus er identisk med kommandoen Finn overordna viss du kallar opp dene modus for første gong. Bruk sprettoppmenyen for å velja fleire innstillingar for fyllmodus og for å gå ut av fyllmodus.

Støtt oss!