Spor underordna

Teiknar sporingspiler til den merkte cella frå formlar som er avhengig av verdiar i den merkte cella.

Området med alle cellene som vert brukte saman med den aktive cella i ein formel vert utheva med ei blå ramme.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Sporing → Spor underordna.

Shift + F5


Merknadsikon

Denne funksjonen arbeider nivå for nivå. Dersom for eksempel eitt spornivå er aktivert for å vise det overordna (eller underordna) nivået, kan du sjå det neste nivået (underordna eller overordna) ved å aktivere funksjonen Spor igjen.


Støtt oss!