Handsama vilkåra

Handsam alle vilkårsformateringar sette i reknearket.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Handsam

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Handsam.


Bruk dialogvindauget Handsam vilkårsformatering for å leggja til, redigera eller sletta ei eller fleire vikårsformateringar.

Lista Vilkårsformatering viser dei aktive vilkårsformateringane brukte i det gjeldande reknearket. Berre dei første vilkåra for kvart celleområde vert viste sjølv om det er definert fleire vilkår for eit område.

Viss du har definert ei vilkårsformatering for eit celleområde og deretter prøver å definera ei ny vilkårsformatering for ein del av dette området, kjem det opp ei åtvaring der du må velja om du vil redigera den eksisterande formateringa for heile området eller du vil definera ei ny vilkårsformatering som overlappar det markerte området.

Støtt oss!