Vilkår – Alle celler

Tek i bruk vilkårsformatering på samlinga av celler definert i det merkte området. Formateringa vert teken i bruk for innhaldet av heile området.

Fargeskala

Brukar ein fargeskala med ein tofarga eller trefarga fargeovergang på dette området avhengig av verdien i kvar celle.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Fargeskala

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Fargeskala.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fargeskala

Fargeskala


Vilkår

Utrekninga av fargeskalaen er avhengig av 2 eller 3 vilkår som er definerte slik:

Opna fil med eksempel:

Datalinja

Valet i datalinja vil fylla cella einsfarga eller med ein fargeovergang i høve til talverdien i cella.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Velg Format → Vilkårsformatering → Datalinje

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Datalinje.

Frå verktøylinjer:

Ikon Datalinje

Datalinje


Vilkår

Utrekninga av fyll for linjeområdet er avhengig av vilkåra nedanfor:

Fleire innstillingar

Dialogvindauget for datalinja vert opna slik at du kan setja inn detaljar for visinga av datalinja.

Skriv inn verdiar

Same som vilkåra ovanfor.

Linjefarge

Vel farge for positive og negative verdiar.

Fyll

Akse

Set plasseringa for den loddrette aksen i datalinja. Verdiane er

Søylelengder

Set minste (største) lengda på datalinja som prosent av kolonnebreidda.

Vis berre søylene

Ikkje vis verdiar i cella, berre datalinjene.

Opna fil med eksempel:

Ikonsett

Legg til eit ikon i cella basert på verdien i høve til dei gjevne tersklane. Fleire ikonsett er tilgjengelege.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Ikonsett

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Ikonsamling.

Frå verktøylinjer:

Ikon Ikonsett

Ikonsett


Tilgjengelege ikonsett

Vilkår for tersklar

Vilkåra for å setja grensene for kvart ikon kan setjast opp slik

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!