Vilkår – Celleverdien er

Tek i bruk den valde stilen for cella når formeluttrykket i tekstboksen til høgre ikkje er null.

Formelen er uttrykt på same måte som ein testtilstand som vert evaluert til Sann eller Usann.

For eksempel vissC29 har ei vilkårsformatering der formelen er B1>=(DATO(2015;5;4)+TID(18;0;0)) – eit logisk uttrykk som kan vera Sann eller Usann – er kva stil som vert brukt på C29 avhengig av innhaldet i B1.

Støtt oss!