Autoformatering

Bruk denne for Ä autoformatera det valde omrÄdet eller Ä oppgje dine eigne autoformateringar.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Format → Autoformater stilar

PÄ VerktÞylinja trykkjer du pÄ

Symbol for autoformatering av stilar

Autoformatering


note

Kommandoen «Autoformater» er berre tilgjengeleg viss det er merkt eit celleomrÄde med minst 3 kolonnar og 3 rader. Elles vert denne kommandoen grÄa ut i menyen.


Format

Vel eit fÞrehandsdefinert autoformat som du vil leggja til i eit merkt omrÄde i reknearket.

FĂžrehandsvis felt

Viser ei fĂžrehandsvising av det gjeldande utvalet.

Legg til

Viss du har merkt av eit omrĂ„de pĂ„ minst 4 × 4 celler, kan du leggja til formateringa i lista over fĂžrehandsdefinerte autoformat. DĂ„ kjem dialogvindauget Autoformat fram.

Skriv eit namn og trykk OK.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Endra namn

Opnar eit dialogvindauge der du kan endra namnet pÄ det valde autoformatet.

Dialogvindauget Endra namn pÄ autoformat kjem fram. Skriv det nye namnet her.

Formatering

I denne seksjonen kan du markera eller avmarkera dei tilgjengelege formateringsalternativa. Dersom du Ăžnskjer Ă„ behalda nokre av dei gjeldande innstillingane i reknearket, fjernar du markeringane for dei tilsvarande innstillingane.

Talformat

NÄr denne er merkt, vil du halda pÄ talformatet til det valde formatet.

Kantlinjer

NÄr denne er merkt, vil du halda pÄ kantlinjene til det valde formatet.

Skrift

NÄr denne er merkt, vil du halda pÄ skrifttypen til det valde formatet.

MĂžnster

NÄr denne er merkt, vil du halda pÄ mÞnsteret i det valde formatet.

Justering

NÄr denne er merkt, vil du halda pÄ justeringa i det valde formatet.

Tilpass breidd og hĂžgd automatisk

NÄr denne er merkt, vil du halda pÄ breidda og hÞgda til dei valde cellene til det valde formatet.

StĂžtt oss!