Tøm

Fjernar det valde utskriftsområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde → Slett.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming → Tøm utskriftsområde.

Vel Utskriftsområde → Tøm i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Tøm utskriftsområde

Tøm utskriftsområde


Støtt oss!