Utskriftsområde

Handsam utskriftsområde. Berre celler i utskriftsområdet vert skrivne ut.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Utskriftsområde.


Merknadsikon

Dersom du ikkje definerer eit utskriftsområde, vil Calc automatisk lage eit utskriftsområde som inkluderer alle cellene som ikkje er tomme.


Definer

Vel ei merkt celle eller eit merkt celleområde som utskriftsområde.

Legg til

Legg det merkte området til utskriftsområdet.

Tøm

Fjernar det valde utskriftsområdet.

Rediger

Opens a dialog where you can specify the print range.

Støtt oss!