Utskriftsområde

Handsam utskriftsområde. Berre celler i utskriftsområdet vert skrivne ut.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming.

Vel Utskriftsområde i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Utskriftsområde

Utskriftsområde


note

Dersom du ikkje definerer eit utskriftsområde, vil Calc automatisk laga eit utskriftsområde som inkluderer alle cellene som ikkje er tomme.


Definer

Vel ei merkt celle eller eit merkt celleområde som utskriftsområde.

Legg til

Legg det merkte området til utskriftsområdet.

Tøm

Fjernar det valde utskriftsområdet.

Rediger

Opnar eit dialogvindauge der du kan spesifisera utskriftsområde.

Støtt oss!