Slå saman og sentrere celler

Slår saman dei markerte cellene til ei enkelt celle eller deler samanslåtte celler. Celleinnhaldet vert midtstilt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Slå saman celler → Slå saman og sentrer celler


Dei samanslåtte cellene får namnet til den første cella i det opphavlege celleområdet. Samanslåtte celler kan ikkje verta slått saman på ny med andre celler. Området må vera eit samanhengande rektangel. Det er ikkje råd å slå saman fleire åtskilde område.

Merknadsikon

Dersom cellene som skal slåast saman har innhald, vil det dukke opp ei åtvaring.


Tre val er tilgjengelege:

Åtvaringsikon

Å slå saman celler kan føre til utrekningsfeil i formlar i tabellen.


Støtt oss!