Endra namn på ark

Opnar eit dialogvindauge der du kan gje reknearket eit nytt namn.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Endra namn på ark.


Namn

Skriv inn eit nytt namn for arket her.

Tipsikon

Du kan også opna dialogvindauget Endra namn på ark ved å setja musepeikaren over arkfana nedst på arket på fana.


Tipsikon

Du kan også trykkja på arkfana medan du held nede -tasten. Nå kan du endra namnet direkte.


Støtt oss!