Beste kolonnebreidd

Vel den beste kolonnebreidda for dei merkte kolonnene. Den beste breidda er basert på den lengste oppføringa i kolonnen. Du kan velja mellom dei tilgjengelege måleeiningane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Kolonnar → Beste breidd.

Dobbeltklikk på skiljelinja til høgre for kolonnebokstaven.


Legg til

Legg til ekstra mellomrom mellom den lengste oppføringa i ein kolonne og dei loddrette kantlinjene rundt han.

Standardverdi

Avgjer den best moglege kolonnebreidda slik at heile innhaldet i kolonnen vert vist. Det vert lagt ekstra mellomrom til den best moglege kolonnebreidda. Ho er førehandsinnstilt til 2 mm.

Støtt oss!