Kolonne

Vel kolonnebreidda og gøymer eller viser dei valde kolonnane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Kolonnar.


Breidde

Endra breidda på radene som er merkte av, eller berre der skrivemerket står.

Optimal breidd

Vel den beste kolonnebreidda for dei merkte kolonnene.

Gøym

Gøymer merkte rader, kolonnar eller individuelle ark.

Vis

Viser kolonnar eller rader som er gøymde.

Støtt oss!