Gøym

Gøymer merkte rader og kolonnar

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Rad → Gøym.

Vel Format → Kolonne → Gøym.

Frå sprettoppmenyen:

Trykk på radoverskrifta og vel Gøym rader.

Trykk på kolonneoverskrifta og vel Gøym kolonnar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Rader→ Gøym rader.

Vel Heim → Kolonnar→ Gøym kolonnar.

Vel Utforming → Rader → Gøym rader.

Vel Utforming → Kolonnar→ Gøym kolonnar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gøym rader

Gøym rader

Ikon Gøym kolonnar

Gøym kolonnar


note

Viss der er løynde rad- eller kolonneoverskrifter, vert dette vist som avbrot i rad- eller kolonneoverskrfitene.


Slik viser du gøymde rader og kolonnar

  1. Marker det området som inneheld dei gøymde objekta eller bruk ruta i hjørnet ovanfor rad 1 ved sida av kolone A.

  2. Vel Format → Rader / Kolonnar → Vis.

Støtt oss!