Beste radhøgd

Vel den beste radhøgda for dei merkte radene. Den beste radhøgda er avhengig av storleiken på skrifta til det største teiknet i rada. Du kan bruka ulike måleeiningar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Rad → Beste høgd.


Legg til

Legg til ekstra mellomrom mellom det største teiknet i ei rad og cellekantane.

Standardverdi

Tilbakestiller til standardverdien for best mogleg radhøgd.

Støtt oss!