Rad

Avgjer radhøgd og gøymer eller viser dei valde radene.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Rader.


Høgd

Endra høgda på radene som er merkte av, eller berre der skrivemerket står.

Optimal høgd

Vel den beste radhøgda for dei merkte radene.

Gøym

Gøymer merkte rader, kolonnar eller individuelle ark.

Vis

Viser kolonnar eller rader som er gøymde.

Støtt oss!