Rad

Avgjer radhøgd og gøymer eller viser dei valde radene.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Rader.


Høgd

Endra høgda på radene som er merkte av, eller berre der skrivemerket står.

Beste radhøgd

Gøym

Gøymer merkte rader og kolonnar

Vis

Viser kolonnar eller rader som er gøymde.

Støtt oss!