Cellevern

Vel kva slags vern dei merkja cellene skal få.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Celler → Cellevern


Vern

Gøym alt

Kryss av her for å gøyma formlane og innhaldet i dei merkte cellene.

Verna

Kryss av her for å unngå at dei merkja cellene vert endra.

Merknadsikon

Dette cellevernet fungerer berre dersom du også vernar reknearket med Verktøy → Vern dokument.


Gøym formel

Gøymer formlane i den merkte cella.

Skriv ut

Definerer utskriftsinnstillingane for arket.

Gøym ved utskrift

Kryss av her for å hindra utskrift av dei merkte cellene.

Støtt oss!