Lenkje til eksterne data

Set inn ei lenkje til data frå ei HTML-, Calc-, CSV- eller Excel-fil. Dataane må vera innanfor eit namngjeve område.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Lenkje til eksterne data.


URL til ekstern datakjelde

Skriv inn adressa eller namnet på fila som inneheld dataane du vil setja inn og trykk Enter. Du kan også trykkje på knappen Sjå gjennom og velja filnamnet frå dialogvindauget som kjem opp. Då vert adressa verta kravd frå nettverket eller filsystemet.

Merknadsikon

Når du lenkjer til ei ekstern CSV-fil, kjem det opp eit dialogviondauge for CSV dataimport.


Tilgjengelege tabellar/område

Merk tabellen eller dataområdet som du vil setja inn. Dersom Calc- eller Exel-dokumentet ikkje inneheld eit namngjeve område, kan reknearksdataane ikkje setjast inn og OK-knappen vert inaktiv.

Oppdater kvar(t)

Skriv inn kor mange sekund det skal gå før eksterne data vert oppdaterte i det gjeldande dokumentet.

Støtt oss!