Laga namn

Let deg automatisk gje namn til fleire celleområde.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Skriv inn.


Marker området som inneheld alle dei områda du vil gje namn. Vel deretter Ark → Namngjevne område og uttrykk → Lag. Dette vil opna dialogvindauget Lag namn der du kan velja mellom fleire namnealternativ.

Lag namn frå

Definerer kva del av reknearket som skal brukast for å laga namnet.

√ėvste rada

Lagar områdenamna ut frå overskriftsrada i det valde området. Kvar kolonne får eit eige namn og ein cellereferanse.

Venstre kolonne

Lagar omr√•denamna ut fr√• oppf√łringane i den f√łrste kolonnen i det valde reknearkomr√•det. Kvar rad f√•r eit eige namn og ein cellereferanse.

Nedste rada

Lagar omr√•denamna ut fr√• oppf√łringane i den siste rada i det valde reknearkomr√•det. Kvar kolonne f√•r eit eige namn og ein cellereferanse.

H√łgre kolonne

Lagar omr√•denamna ut fr√• oppf√łringane i den siste kolonnen i det valde reknearkomr√•det. Kvar rad f√•r eit eige namn og ein cellereferanse.

St√łtt oss!