Namngjevne område og uttrykk

Let deg namngje dei ulike delane av reknearket. Ved å namngje dei ulike delane kan du enkelt navigera gjennom reknearka og finna informasjonen du leitar etter.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Namngjeve område eller uttrykk.


Definer

Opnar eit dialogvindauge der du kan skriva inn eit namn på det valde området eller eit namn på eit formeluttrykk.

Set inn

Set inn eit namngjeve celleområde der skrivemerket står.

Legg til

Let deg automatisk gje namn til fleire celleområde.

Etikettar

Opnar eit dialogvindauge der du kan definera eit etikettområde.

Støtt oss!