Namngjevne område og uttrykk

Let deg namngje dei ulike delane av reknearket. Ved å namngje dei ulike delane kan du enkelt navigera gjennom reknearka og finna informasjonen du leitar etter.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Namngjeve område eller uttrykk.

Vel Ark → Namngjevne område eller uttrykk.


Definer namn

Opnar eit dialogvindauge der du kan skriva inn eit namn på det valde området eller eit namn på eit formeluttrykk.

Handsam namn

Opnar eit dialogvindauge der du kan handsama namna i reknearket.

Set inn namn

Set inn eit namngjeve celleområde der skrivemerket står ved hjelp av dialogvindauget Lim inn namn.

Lag namn

Let deg automatisk gje namn til fleire celleområde.

Definer etikettområdet

Opnar eit dialogvindauge der du kan definera eit etikettområde.

Støtt oss!