Tilleggsfunksjonar

I dette avsnittet vert nokre av dei tilgjengelege tilleggsfunksjonane forklarte.

Tilleggsomgrep

I hjelp kan du ogsÄ finna ein omtale av grensesnittet for tilleggsfunksjonar i LibreOffice Calc. I tillegg er viktige funksjonar og parametra deira omtalte i hjelp for .

Tilgjengelege tilleggsfunksjonar

LibreOffice indeheld eksempel pÄ grensesnittet for tilleggsfunksjonar i LibreOffice Calc.

Analysefunksjonar del ein

Analysefunksjonar del to

DAGAR.I.MÅNADEN (DAYSINMONTH pĂ„ engelsk)

Reknar ut kor mange dagar det er i mÄnaden som inngÄr i den innskrivne datoen.

Syntaks

DAGAR.I.MÅNADEN(Dato)

Dato er ein dato i den respektive mÄnaden i det Þnskte Äret. Datoparameteren mÄ vera ein gyldig dato ut frÄ dei lokale innstillingane i LibreOffice

Eksempel

DAGAR.I.MÅNADEN(A1) returnerer 29 dagar viss A1 inneheld 17/2/68, som er ein gyldig dato i februar 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

DAGAR.I.ÅRET (DAYSINYEAR pĂ„ engelsk)

Reknar ut kor mange dagar det er i det Ă„ret den innskrivne datoen finst i.

Syntaks

DAGAR.I.ÅRET(Dato)

Dato er ein av alle datoar i det aktuelle Äret. Datoen mÄ vera ein gyldig dato ut frÄ dei lokale innstillingane i LibreOffice.

Eksempel

DAGAR.I.ÅRET(A1) returnerer 366 dagar viss A1 inneheld 29/2/68, som er ein gyldig dato i Ă„ret 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

ER.SKOTÅR (ISLEAPYEAR pĂ„ engelsk)

Bestemmer om eit Är er et skotÄr eller ei. Viss ja, vil funksjonen returnera verdien 1 (SANN). Viss nei, vil funksjonen returnera 0 (USANN).

Syntaks

ER.SKOTÅR(Dato)

Dato viser om ein gjeven dato er i eit skotÄr. Datoparameterane mÄ vere ein gyldig dato.

Eksempel

=ER.SKOTÅR(A1) returnerer 1, viss A1 inneheld 29/2/1968, som er den gyldige datoen 29. februar 1968 i dei lokale innstillingane.

Du kan ogsĂ„ bruka =ER.SKOTÅR(DATO(1968;2;29)) eller =ER.SKOTÅR("1968-02-29") i ISO 8601-notasjon.

Bruk aldri ER.SKOTÅR(29/2/68), fordi dette fĂžrst vil dividera 29 med 2 og sĂ„ dividera resultatet med 68. Funksjonen ER.SKOTÅR vil sĂ„ bruka dette talet som eit serielt datotal for Ă„ finna ut om resultatet er eit skotĂ„r eller ikkje.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

MÅNADAR (MONTHS pĂ„ engelsk)

Reknar ut skilnaden i mÄnadar mellom to datoar.

Syntaks

MÅNADAR(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den fĂžrste datoen

Data2 er det andre datasettet.

Type reknar ut typen av skilnad. Moglege verdiar er 0 (intervall) og 1 (i kalendermÄnadar).

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

ROT13 (ROT13 pÄ engelsk)

Krypterer ein bokstavstreng ved Ä flytta bokstavane 13 plassar i alfabetet. Etter siste bokstav i alfabetet byrjar han frÄ starten (rotasjon). Ved Ä bruka krypteringsfunksjonen pÄ den krypterte koden, kan du dekryptera teksten.

Syntaks

ROT13(Tekst)

Tekst er tekststrengen som skal krypterast. ROT13(ROT13(Tekst)) dekrypterer koden.

Eksempel

=ROT13("Gur Qbphzrag Shaqngvba ineg fxvcn v frcgrzore 2010.") returnerer strengen «The Document Fundation vart skipa i september 2010.». Merk korleis mellomrom, siffer og punktum er upÄverka av ROT13.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

SjÄ meir om denne funksjonen pÄ wikisida ROT13.


TAL.PÅ.ÅR (YEARS pĂ„ engelsk)

Reknar ut skilnaden i Ă„r mellom to datoar.

Syntaks

TAL.PÅ.ÅR(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den fĂžrste datoen

Data2 er det andre datasettet.

Type: reknar ut skilnadstypen. Moglege verdiar er 0 (intervall) og 1 (i kalenderÄr).

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.YEARS

VEKER (WEEKS pÄ engelsk)

Reknar ut skilnaden i veker mellom to datoar.

Syntaks

VEKER(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er startdatoen for intervallet.

Sluttdato er sluttdatoen for intervallet. Sluttdatoen mÄ vera stÞrre (seinare) enn startdatoen, elles vert det returnert ein feil.

Type spesifiserer kva type skilnad som skal reknast ut. Moglege verdiar er 0 (tidsintervall) eller 1 (kalenderveker).

Viss Type = 0 vil funksjonen gÄ ut i frÄ at 7 dagar svarar til éi veke, utan Ä rekna ein bestemt vekedag som fÞrste dagen i veka.

Viss Type = 1 vert mÄndagen sett pÄ som den fÞrste dagen i veka. Difor vert kvar fÞrekomst av ein mÄndag i intervallet, bortsett frÄ startdagen, rekna som ei ekstra veke.

note

Denne funksjonen ser pÄ mÄndagen som den fÞrste dagen i veka, uavhengig av lokale innstillingar.


Eksempel

I dei fÞlgjande eksempla vert datoane sette inn som strengar. Men dei kan ogsÄ setjast inn som referansar til celler som inneheld datoar.

==VEKER("12/01/2022";"17/01/2022";0) returnerer 0, fordi Type er sett til 0 og det er berre 5 dagar i intervallet.

==VEKER("12/01/2022";"19/01/2022";0) returnerer 1, fordi Type er sett til 0 og det er 7 dagar i intervallet.

=VEKER("12/01/2022";"19/01/2022";1)) returner 1, fordi Type er sett til 1 og intervallet inneheld ein mÄndag, sidan 12/01/2022 var ein onsdag og 17/01/2022 ein mÄndag.

=VEKER("10/01/2022";"15/01/2022";1) returnerer 0, fordi Type er sett til 1 og intervallet ikkje inneheld nokon mÄndagar utanom startdatoen.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

VEKER.I.ÅRET (WEEKSINYEAR pĂ„ engelsk)

Reknar ut kor mange veker det er i det Äret den innskrivne datoen finst i. Talet pÄ veker er definert slik: Ei veke som gÄr over to Är vert lagt til det Äret som inneheld flest dagar i denne veka.

Syntaks

VEKER.I.ÅRET(Dato)

Dato er alle datoar i eit visst Är. Datoparameteren mÄ vera ein gyldig dato i hÞve til dei lokale innstillingane for LibreOffice.

Eksempel

VEKER.I.ÅRET(A1) returnerer 53 viss A1 inneheld 17/2/70, som er ein gyldig dato i Ă„ret 1970.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

Tilleggsfunksjonar via LibreOffice API

Tilleggsfunksjonar kan ogsÄ leggjast inn via LibreOfficeAPI.

StĂžtt oss!