Statistiske funksjonar

Denne kategorien inneheld finksjonar for statistikkar.

For å bruka denne funksjonen …

Set inn → Funksjon → Kategori Statistisk


Nokre av eksempla brukar denne datatabellen:

C

D

2

x-verdi

Y-verdi

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Dei statistiske funksjonane er omtalte i desse artiklane.

Statistikkfunksjonar del ein

Statistiske funksjonar del to

Statistiske funksjonar del tre

Statistiske funksjonar del fire

Statistiske funksjonar del fem

Støtt oss!