Funksjonar etter kategori

Denne bolken handlar om funksjonane i LibreOffice Calc. Dei ulike funksjonane er oppdelte i kategoriar i funksjonsvegvisaren.

Database

Dei tolv funksjonane i kategorien database hjelper deg med å analysera ein enkel database som opptar eit rektangulært reknearkområde som inneheld kolonnar og rader, med dataa organisert med ei rad for kvar post.

Dato og klokkeslett

Desse reknearksfunksjonane vert brukte for å setja inn og redigera datoar og klokkeslett.

Finansielt

Dette avsnittet inneheld dei matematiske finansfunksjonane i LibreOffice Calc.

Informasjon

Denne kategorien inneheld informasjonsfunksjonane.

Logisk

Denne kategorien inneheld dei logiske funksjonane.

Matematisk

Dette avsnittet indeheld dei matematiske funksjonane i Calc.

Matrise

Dette avsnittet handlar om matrisefunksjonane.

Statistisk

Denne kategorien inneheld finksjonar for statistikkar.

Rekneark

Dette avsnittet inneheld ein omtale av reknearksfunksjonar med eksempel.

Tekst

Denne bolken handlar om Tekst-funksjonane.

Tillegg

I dette avsnittet vert nokre av dei tilgjengelege tilleggsfunksjonane forklarte.

Støtt oss!