Ark frå fil

Set inn eit ark frå eit anna rekneark.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Set inn ark frå fil.


  1. Bruk dialogvindauget Filer → Opna for å finna reknearket.

  2. Merk arket du vil setja inn i dialogvindauget «Set inn ark».

Støtt oss!