Set inn ark frå fil

Set inn eit ark frå eit anna rekneark.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn ark frå fil.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Set inn ark → Frå fil

Vel Set inn ark frå fil i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Set inn ark → Frå fil

Frå verktøylinjer:

Ikon Insert Set inn ark frå fil

Set inn ark frå fil


  1. Bruk dialogvindauget Filer → Opna for å finna reknearket.

  2. Merk arket du vil setja inn i dialogvindauget «Set inn ark».

Støtt oss!