Setja inn kolonnar

Set inn ein ny kolonne til venstre eller til høgre for den aktive cella. Talet på kolonnar som vert sette inn er det same som talet på merkte kolonnar. Er ingen kolonnar merkt, vert det sett inn éi kolonne. Dei eksisterande kolonnane vert flytte til høgre.

Kolonnar framføre

Set inn ein ny kolonne framføre den aktive cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Set inn kolonnar → Kolonnar framføre


Kolonnar etter

Set inn ein ny kolonne etter den aktive cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Set inn kolonnar → Kolonnar etter


Støtt oss!