Setja inn kolonnar

Set inn ein ny kolonne til venstre eller til høgre for den aktive cella. Talet på kolonnar som vert sette inn er det same som talet på merkte kolonnar. Er ingen kolonnar merkt, vert det sett inn éi kolonne. Dei eksisterande kolonnane vert flytte til høgre.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn kolonnar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Set inn kolonnar.

Vel Utforming → Kolonne.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn kolonne

Set inn kolonnar


Kolonnar framføre

Set inn ein kolonne framføre den kolonnen markøren er i.

Kolonnar etter

Set inn ein kolonne etter den kolonnen markøren er i.

Støtt oss!