Set inn rader

Set inn rader over eller under den aktive cella. Det vert sett inn like mange rader som du har merkt. Er ingen rader merkt, vert det sett inn éi rad. Dei opphavlege radene vert flytt nedover.

Rader over

Set inn ei ny rad over den aktive cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Set inn rader → Rader over.


Rader under

Set inn ei ny rad under den aktive cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Set inn rader → Rader under.


Støtt oss!