Set inn rader

Set inn rader over eller under den aktive cella. Det vert sett inn like mange rader som du har merkt. Er ingen rader merkt, vert det sett inn éi rad. Dei opphavlege radene vert flytt nedover.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn rader.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Rad.

Vel Utforming → Rad.

Frå verktøylinjer:

Ion Set inn rad

Set inn rad


Rader over

Set inn ei rad over den rada markøren er i.

Rader under

Set inn ei rad under den rada markøren er i.

Støtt oss!