Set inn celler

Opnar dialogvindauget Set inn celler der du kan setja inn nye celler ut frå alternativa du gjev.

Du kan seltta celler ved å velja Ark → Slett celler.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn celler.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn→ Set inn celler.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn celler

Set inn celle

Frå tastaturet:

+ "+"


Merking

Dette området inneheld dei tilgjengelege innstillingane for å setja inn celler i eit ark. Talet på og plasseringa av cellene vert definert ved å markera eit celleområde i arket på førehand.

Flytt celler nedover

Set inn celler og flyttar innhaldet i det merkte området nedover.

Flytt celler til høgre

Set inn celler og flyttar innhaldet i det merkte området mot høgre.

Heile rada

Set inn ei heil rad. Rada vert plassert i området du har valt. Det vert sett inn like mange rader som du har merkt. Innhaldet i dei opphavlege radene vert flytta nedover.

tip

Denne kommandoen er ekvivalent med Rader over.


Heile kolonnen

Set inn ei heil kolonne. Det vert set inn like mange kolonnar som det er merkte kolonnar. Innhaldet til dei opphavlege kolonnane vert flytt til høgre.

tip

Denne kommandoen er ekvivalent med Kolonnar framføre.


Støtt oss!