Radskift

Set inn eit radskift (vassrett sideskift) over den aktive cella.

Det manuelle radskiftet vert vist med ei mørk blå vassrett linje.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Set inn sideskift → Radskift.


Støtt oss!