Dialogvindauget «Set inn sideskift»

Denne kommandoen let deg setja inn manuelle rad- og kolonneskift, så du kan vera sikker på at dataa vert skrivne ut slik du vil. Du kan setja inn eit vassrett sideskift over, eller eit loddrett sideskift til venstre for den aktive cella.

Vel Ark→ Slett sideskift for å fjerna skift som er sette inn manuelt.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn sideskift.


Radskift

Set inn eit radskift (vassrett sideskift) over den aktive cella.

Kolonneskift

Set inn eit kolonneskift (loddrett sideskift) til venstre for den aktive cella.

Støtt oss!