Førehandsvising av sideskift

Viser sideskift og utskriftsområde i reknearket.VelVis → Normal for å slå av denne visinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Sideskift


Skrive ut rekneark

Bestemme kor mange sider som skal skrivast ut

Lokalmenyen for førehandsvisinga av sideskift inneheld funksjonar for redigering av sideskift, også desse innstillingane:

Slett sideskift

Slettar alle manuelle skift i arket.

Legg til utskriftsområde

Legg dei merkte cellene til i utskriftsområda.

Støtt oss!